flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Зведене виконавче провадження

17 квітня 2019, 11:54

Зведене виконавче провадження

 

Коли громадяни не вчасно виконують свої зобов’язання та не виконують рішення суду, до справи підключається державні виконавці. Столична юстиція консультує, як виконати рішення суду.

Буває, що одна і та ж людина є боржником по кількох виконавчих провадженнях. Тоді державні виконавці об’єднують такі справи та виконують зведене виконавче провадження. Що це означає?

Зведеним виконавчим провадженням є виконавче провадження з присвоєним Автоматизованою системою виконавчих проваджень номером зведеного виконавчого провадження до складу якого входять виконавчі провадження про стягнення з одного боржника.

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про виконавче провадження», виконання кількох рішень про стягнення коштів з одного боржника здійснюється державним виконавцем, який відкрив перше виконавче провадження щодо такого боржника, у рамках зведеного виконавчого провадження.

Про об’єднання виконавчих проваджень у зведене державний виконавець виносить постанову, в якій зазначаються всі відкриті на момент об’єдання виконавчі провадження про стягнення з одного боржника.

Відповідно до Положення про Автоматизовану систему виконавчих проваджень, у разі якщо у відділі відкрито виконавче провадження про стягнення з боржника коштів, виконавчі документи щодо цього боржника розподіляються Системою на державного виконавця, у якого перебуває відкрите виконавче провадження.

У разі відкриття виконавчого провадження щодо боржника, щодо якого вже існує зведене виконавче провадження, воно приєднується до зведеного виконавчого провадження, про що державним виконавцем виноситься постанова.

Наявність або відсутність іншого виконавчого провадження чи зведеного виконавчого провадження щодо одного й того самого боржника державний виконавець перевіряє за даними автоматизованої системи виконавчого провадження при відкритті виконавчого провадження.

Виконання декількох рішень про стягнення з одного боржника є найбільш оптимальним, не створює необхідності вчиняти одну і ту саму виконавчу дію декілька разів.

Порядок звернення стягнення на кошти та інше майно боржника встановлений статтею 48 Закону України «Про виконавче провадження». Цей порядок є єдиним як при виконанні одного виконавчого провадження, так і при виконанні декількох виконавчих проваджень в рамках зведеного виконавчого провадження:

  • В першу чергу, стягнення звертається на кошти боржника в національній та іноземній влаютах, інші цінності, у тому числі на кошти на рахунках боржника у банках та інших фінансових установах.

Готівкові кошти, виявлені у боржника, вилучаються та зараховуються на відповідні рахунки органів державної виконавчої служби, приватного виконавця не пізніше наступного робочого дня після вилучення, про що складається акт.

  • У разі відсутності у боржника коштів та інших цінностей, достатніх для задоволення вимог стягувача, стягнення невідкладно звертається також на належне боржнику інше майно, крім майна, на яке згідно із законом не може бути накладено стягнення. Звернення стягнення на майно боржника не зупиняє звернення стягнення на кошти боржника.

Право запропонувати види майна чи предмети, які необхідно реалізувати в першу чергу належить боржнику (стягувач таким правом не наділений) Однак, черговість стягнення на кошти та інше майно боржника в такому випадку остаточно визначається виконавцем.

  • У разі якщо сума, що підлягає стягненню за виконавчим провадженням, не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати, звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване таке житло, не здійснюється. У такому разі виконавець зобов’язаний вжити заходів для виконання рішення за рахунок іншого майна боржника.

 

Виконавець проводить перевірку майнового стану боржника у 10-денний строк з дня відкриття виконавчого провадження. У подальшому така перевірка проводиться виконавцем не рідше ніж один раз на два тижні - щодо виявлення рахунків боржника, не рідше ніж один раз на три місяці - щодо виявлення нерухомого та рухомого майна боржника та його майнових прав, отримання інформації про доходи боржника.

При виконанні зведеного виконавчого провадження слід враховувати черговість задоволення вимог стягувачів у разі недостатності стягнутих коштів та черговість розподілу стягнутих з боржника грошових сум:

Розподіл стягнутих виконавцем з боржника за виконавчим провадженням грошових сум (у тому числі одержаних від реалізації майна боржника) здійснюється у такій черговості:

1) у першу чергу повертається авансовий внесок стягувача на організацію та проведення виконавчих дій;

2) витрати виконавчого провадження, не покриті авансовим внеском стягувача;

3) вимоги стягувача та стягується виконавчий збір у розмірі 10 відсотків фактично стягнутої суми (крім виконавчих документів про стягнення аліментів);

4) штрафи, накладені виконавцем відповідно до вимог цього Закону, та виконавчий збір або основна винагорода за виконавчими документами про стягнення аліментів.

Розподіл грошових сум у черговості, зазначеній у частині першій цієї статті, здійснюється в міру їх стягнення.

У разі якщо під час розподілу грошових сум у випадку, стягнутої суми недостатньо для задоволення вимог стягувачів за виконавчими документами, кошти розподіляються виконавцем між стягувачами в такій черговості:

1) забезпечені заставою вимоги щодо стягнення з вартості заставленого майна;

2) вимоги щодо стягнення аліментів, відшкодування збитків та шкоди, завданих внаслідок кримінального або адміністративного правопорушення, каліцтва або іншого ушкодження здоров’я, а також у зв’язку із втратою годувальника;

3) вимоги працівників, пов’язані з трудовими правовідносинами;

4) вимоги стягувачів за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, вимоги щодо збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та вимоги щодо податків та інших платежів до бюджету;

5) у п’яту чергу задовольняються всі інші вимоги.

Вимоги стягувачів кожної наступної черги задовольняються після задоволення в повному обсязі вимог стягувачів попередньої черги. У разі якщо стягнутої суми недостатньо для задоволення в повному обсязі всіх вимог однієї черги, вимоги задовольняються пропорційно до належної кожному стягувачу суми. Вимоги стягувачів щодо виплати заборгованості із заробітної плати та інші вимоги, пов’язані з трудовими правовідносинами, задовольняються в порядку надходження виконавчих документів.

У разі якщо виконавчі документи щодо виплати заборгованості із заробітної плати та інших вимог, пов’язаних із трудовими правовідносинами, надійшли протягом одного дня і стягнутої суми недостатньо для задоволення в повному обсязі всіх вимог за такими виконавчими документами, відповідні вимоги задовольняються пропорційно до належної кожному стягувачу суми.

Щодо обмеженого доступу сторони виконавчого провадження до АСВП:

Сторона має право обмеженого доступу до Автоматизованої системи виконавчих проваджень, а саме до виконавчого провадження, стороною якого вона є. Такий доступ здійснюється за номером виконавчого провадження та ідентифікатором доступу, зазначеним у постанові про відкриття виконавчого провадження.

Всі дії в рамках зведеного виконавчого провадження вчиняються, як правило вчиняються в рамках першого відкритого виконавчого провадження. При формуванні процесуальних документів система підтягує всі виконавчі документи, які входять до зведеного виконавчого провадження.

Всі виконавчі дії по зведеному виконавчому провадженні можна відслідкувати лише по виконавчому провадженні, в якому вони вчинялись.

Якщо виконавче провадження приєднано до зведеного виконавчого провадження, то за ідентифікатором доступу в Системі можна побачити лише постанову про відкриття виконавчого провадження та постанову про приєднання виконавчого провадження до зведеного виконавчого провадження.

З повною інформацією про виконавче провадження можна отримати у виконавця шляхом ознайомлення з виконавчим провадженням або зверненням з заявою про хід виконавчого провадження.

 

 

 v

Зведене виконавче провадження

 

Коли громадяни не вчасно виконують свої зобов’язання та не виконують рішення суду, до справи підключається державні виконавці. Столична юстиція консультує, як виконати рішення суду.

Буває, що одна і та ж людина є боржником по кількох виконавчих провадженнях. Тоді державні виконавці об’єднують такі справи та виконують зведене виконавче провадження. Що це означає?

Зведеним виконавчим провадженням є виконавче провадження з присвоєним Автоматизованою системою виконавчих проваджень номером зведеного виконавчого провадження до складу якого входять виконавчі провадження про стягнення з одного боржника.

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про виконавче провадження», виконання кількох рішень про стягнення коштів з одного боржника здійснюється державним виконавцем, який відкрив перше виконавче провадження щодо такого боржника, у рамках зведеного виконавчого провадження.

Про об’єднання виконавчих проваджень у зведене державний виконавець виносить постанову, в якій зазначаються всі відкриті на момент об’єдання виконавчі провадження про стягнення з одного боржника.

Відповідно до Положення про Автоматизовану систему виконавчих проваджень, у разі якщо у відділі відкрито виконавче провадження про стягнення з боржника коштів, виконавчі документи щодо цього боржника розподіляються Системою на державного виконавця, у якого перебуває відкрите виконавче провадження.

У разі відкриття виконавчого провадження щодо боржника, щодо якого вже існує зведене виконавче провадження, воно приєднується до зведеного виконавчого провадження, про що державним виконавцем виноситься постанова.

Наявність або відсутність іншого виконавчого провадження чи зведеного виконавчого провадження щодо одного й того самого боржника державний виконавець перевіряє за даними автоматизованої системи виконавчого провадження при відкритті виконавчого провадження.

Виконання декількох рішень про стягнення з одного боржника є найбільш оптимальним, не створює необхідності вчиняти одну і ту саму виконавчу дію декілька разів.

Порядок звернення стягнення на кошти та інше майно боржника встановлений статтею 48 Закону України «Про виконавче провадження». Цей порядок є єдиним як при виконанні одного виконавчого провадження, так і при виконанні декількох виконавчих проваджень в рамках зведеного виконавчого провадження:

  • В першу чергу, стягнення звертається на кошти боржника в національній та іноземній влаютах, інші цінності, у тому числі на кошти на рахунках боржника у банках та інших фінансових установах.

Готівкові кошти, виявлені у боржника, вилучаються та зараховуються на відповідні рахунки органів державної виконавчої служби, приватного виконавця не пізніше наступного робочого дня після вилучення, про що складається акт.

  • У разі відсутності у боржника коштів та інших цінностей, достатніх для задоволення вимог стягувача, стягнення невідкладно звертається також на належне боржнику інше майно, крім майна, на яке згідно із законом не може бути накладено стягнення. Звернення стягнення на майно боржника не зупиняє звернення стягнення на кошти боржника.

Право запропонувати види майна чи предмети, які необхідно реалізувати в першу чергу належить боржнику (стягувач таким правом не наділений) Однак, черговість стягнення на кошти та інше майно боржника в такому випадку остаточно визначається виконавцем.

  • У разі якщо сума, що підлягає стягненню за виконавчим провадженням, не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати, звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване таке житло, не здійснюється. У такому разі виконавець зобов’язаний вжити заходів для виконання рішення за рахунок іншого майна боржника.

 

Виконавець проводить перевірку майнового стану боржника у 10-денний строк з дня відкриття виконавчого провадження. У подальшому така перевірка проводиться виконавцем не рідше ніж один раз на два тижні - щодо виявлення рахунків боржника, не рідше ніж один раз на три місяці - щодо виявлення нерухомого та рухомого майна боржника та його майнових прав, отримання інформації про доходи боржника.

При виконанні зведеного виконавчого провадження слід враховувати черговість задоволення вимог стягувачів у разі недостатності стягнутих коштів та черговість розподілу стягнутих з боржника грошових сум:

Розподіл стягнутих виконавцем з боржника за виконавчим провадженням грошових сум (у тому числі одержаних від реалізації майна боржника) здійснюється у такій черговості:

1) у першу чергу повертається авансовий внесок стягувача на організацію та проведення виконавчих дій;

2) витрати виконавчого провадження, не покриті авансовим внеском стягувача;

3) вимоги стягувача та стягується виконавчий збір у розмірі 10 відсотків фактично стягнутої суми (крім виконавчих документів про стягнення аліментів);

4) штрафи, накладені виконавцем відповідно до вимог цього Закону, та виконавчий збір або основна винагорода за виконавчими документами про стягнення аліментів.

Розподіл грошових сум у черговості, зазначеній у частині першій цієї статті, здійснюється в міру їх стягнення.

У разі якщо під час розподілу грошових сум у випадку, стягнутої суми недостатньо для задоволення вимог стягувачів за виконавчими документами, кошти розподіляються виконавцем між стягувачами в такій черговості:

1) забезпечені заставою вимоги щодо стягнення з вартості заставленого майна;

2) вимоги щодо стягнення аліментів, відшкодування збитків та шкоди, завданих внаслідок кримінального або адміністративного правопорушення, каліцтва або іншого ушкодження здоров’я, а також у зв’язку із втратою годувальника;

3) вимоги працівників, пов’язані з трудовими правовідносинами;

4) вимоги стягувачів за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, вимоги щодо збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та вимоги щодо податків та інших платежів до бюджету;

5) у п’яту чергу задовольняються всі інші вимоги.

Вимоги стягувачів кожної наступної черги задовольняються після задоволення в повному обсязі вимог стягувачів попередньої черги. У разі якщо стягнутої суми недостатньо для задоволення в повному обсязі всіх вимог однієї черги, вимоги задовольняються пропорційно до належної кожному стягувачу суми. Вимоги стягувачів щодо виплати заборгованості із заробітної плати та інші вимоги, пов’язані з трудовими правовідносинами, задовольняються в порядку надходження виконавчих документів.

У разі якщо виконавчі документи щодо виплати заборгованості із заробітної плати та інших вимог, пов’язаних із трудовими правовідносинами, надійшли протягом одного дня і стягнутої суми недостатньо для задоволення в повному обсязі всіх вимог за такими виконавчими документами, відповідні вимоги задовольняються пропорційно до належної кожному стягувачу суми.

Щодо обмеженого доступу сторони виконавчого провадження до АСВП:

Сторона має право обмеженого доступу до Автоматизованої системи виконавчих проваджень, а саме до виконавчого провадження, стороною якого вона є. Такий доступ здійснюється за номером виконавчого провадження та ідентифікатором доступу, зазначеним у постанові про відкриття виконавчого провадження.

Всі дії в рамках зведеного виконавчого провадження вчиняються, як правило вчиняються в рамках першого відкритого виконавчого провадження. При формуванні процесуальних документів система підтягує всі виконавчі документи, які входять до зведеного виконавчого провадження.

Всі виконавчі дії по зведеному виконавчому провадженні можна відслідкувати лише по виконавчому провадженні, в якому вони вчинялись.

Якщо виконавче провадження приєднано до зведеного виконавчого провадження, то за ідентифікатором доступу в Системі можна побачити лише постанову про відкриття виконавчого провадження та постанову про приєднання виконавчого провадження до зведеного виконавчого провадження.

З повною інформацією про виконавче провадження можна отримати у виконавця шляхом ознайомлення з виконавчим провадженням або зверненням з заявою про хід виконавчого провадження.