flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Список осіб, відповідальних за забезпечення доступу до інформації, з зазначенням контактних телефонів

10 травня 2017, 16:30

Відповідальними за забезпечення доступу запитувачів до інформації є наступні особи:

 - в приміщенні суду по вул. Хрещатик, 42-а, в м.Києві:

Голова суду Козлов Р.Ю.

Керівник апарату суду Ліннік Н.В.

Заступник керівника апарату суду Клименко О.І.

- в приміщенні суду по провулку Хрестовому,4, в м.Києві:

Заступник голови суду Литвинова І.В.
Керівник апарату суду Ліннік Н.В.
Заступник керівника апарату суду Ковалевська А.П.

 
Робота запитувачів з документами та їх копіями здійснюється:

- в приміщенні суду по вул.Хрещатик, 42-а, в м.Києві – каб.37

- в приміщенні суду по провулку Хрестовому, 4, в м.Києві – каб. 205


Зразки заяв на отримання копій судових рішень, матеріалів справ на ознайомлення, виконавчих листів, копій з носіїв технічного запису судового засідання, а також правила їх заповнення містяться на інформаційних стендах відповідних відділів організаційного забезпечення суду та архіву суду.
 

Інформація про порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічною є інформація, відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.


 Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
3) підпис і дату.

Оскарження рішень розпорядника інформації, дій та бездіяльності.

Згідно з Законом України "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.
Відповідно до статті 23 Закону України "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.Для подання інформаційного запиту

усно: телефон (044) 235-32-14, 234-61-79

письмово: м. Київ, вул.Хрещатик, 42-а (на конверті вказувати "Публічна інформація");

факс: (044) 235-32-14;

електронна пошта: inbox@pc.ki.court.gov.ua;