flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Положення про преміювання державних службовців апарату Печерського районного суду м. Києва

18 серпня 2017, 16:11

ПОЛОЖЕННЯ
       про преміювання державних службовців
 апарату

     Печерського районного суду м. Києва

 

 1. Загальні положення
 2. Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про державну службу", постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.217 №15 «Питання оплати праці працівникам державних органів», наказу Державної судової адміністрації від 06.07.2017 №790 «Про затвердження Порядку встановлення стимулюючих виплат, преміювання та надання матеріальної допомоги для вирішення соціально - побутових питань керівникам апаратів Верховного Суду, вищих спеціалізованих, апеляційних і місцевих судів та їх заступникам, начальникам територіальних управлінь ДСА України їх заступникам», наказу Міністерства соціальної політики України від 13.06.2016 № 646 «Про затвердження Типового положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретарів)», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 червня 2016 року за № 903/29033 і встановлює порядок визначення розмірів, нарахування та виплати премій державним службовцям Печерського районного суду м. Києва, які займають посади державної служби категорій “Б” і “В”.
 3. Преміювання державних службовців проводиться з метою матеріального стимулювання високопродуктивної та ініціативної праці, підвищення її ефективності, якості, заінтересованості у досягненні її кінцевого результату та посилення персональної відповідальності державних службовців Печерського районного суду м. Києва (далі – суду) за доручену роботу або поставлені завдання.
 4. Державним службовцям можуть встановлюватись такі види премій:

1) премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності;

2) місячна премія відповідно до особистого внеску в загальний результат роботи суду.

 1. Встановлення премій державним службовцям проводиться керівником апарату суду, відповідно до подання ТУ ДСА України в м. Києві.

Рішення про преміювання та розмір премії керівника апарату суду та його заступників приймається керівниками апаратів судів шляхом видання наказу за письмовим погодженням з начальником ТУ ДСА України в м. Києві відповідно до подання голови суду із зазначенням розміру преміювання та наявності економії фонду оплати праці.

 1. Преміювання державного службовця здійснюється керівником апарату суду шляхом видання відповідного наказу, погодженого головою суду.

6.Преміювання проводиться в межах наявних коштів на оплату праці, передбачених у кошторисі суду відповідно до вимог чинного законодавства.

 

 1. Порядок визначення розміру премії
 2. Порядок розрахунку та розподілу фонду преміювання в суду визначається цим Положенням.
 3. Розмір місячної премії державного службовця залежить від його особистого внеску в загальний результат роботи Печерського районного суду м. Києва з урахуванням таких критеріїв:

1) ініціативність у роботі;

2) якість виконання завдань, визначених його посадовою інструкцією, а також дорученнями керівництва суду та безпосереднього керівника державного службовця;

3) терміновість виконання завдань;

4) виконання додаткового обсягу завдань (участь у роботі комісій, робочих груп тощо).

 1. Преміювання державного службовця суду за результатами щорічного оцінювання службової діяльності проводиться у разі отримання ним відмінної оцінки за результатами щорічного оцінювання.

Розмір премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності встановлюється в однакових відсотках до посадового окладу для усіх державних службовців суду, які отримали відмінну оцінку за результатами щорічного оцінювання в поточному році.

 1. Розмір місячної премії державних службовцям встановлюється у відсотках до посадового окладу з урахуванням фактично відпрацьованого часу.
 2. За періоди відпусток (основної, додаткової та інших, передбачених законодавством), тимчасової непрацездатності та в інших випадках, коли згідно із законодавством виплати проводяться з розрахунку середньої заробітної плати, місячна премія державним службовцям не нараховується.

 

ІІІ. Порядок утворення фонду преміювання

 1. Фонд преміювання суду для виплати всіх видів премії утворюється в розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці.

III. Порядок нарахування та виплати премій

 1. Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності ТУ ДСАУ в місті Києві щомісяця розраховує фонд преміювання в розрізі кожного суду, в залежності від фактичної чисельності працівників та доводить зазначену інформацію до відома голови суду та керівника апарату суду, або особам, які виконують їх обов’язки.
 2. Керівник апарату суду, або особа, яка його замінює, на основі подання, наданого ТУ ДСА України в місті Києві, видає в триденний термін наказ щодо встановлення розміру місячної премії кожному державному службовцю апарату суду.
 3. Місячна премія державним службовцям суду виплачується не пізніше від терміну виплати заробітної плати за місяць, у якому нарахована премія.

Премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності виплачується не пізніше від терміну виплати заробітної плати за місяць, у якому затверджено висновок щодо результатів оцінювання службової діяльності, але не пізніше грудня місяця року, у якому провадиться оцінювання службової діяльності.

 1. Премії за всіма видами не встановлюється лише в тому розрахунковому періоді, в якому мали місце недоліки в роботі або порушення трудової дисципліни, згідно вмотивованого рішення керівника державної служби.

Виплата премій також не проводиться протягом строку дії дисциплінарного стягнення.

 1. За рішенням керівника державної служби суду, з урахуванням особистого внеску в загальний результат роботи суду, здійснюється преміювання державних службовців наступних категорій:

а) звільнених за власним бажанням, за ініціативою суду або за угодою сторін в місяці звільнення, за винятком працівників, які вийшли на пенсію, звільнилися за станом здоров’я або згідно з пунктом 1 частини першої статті 40 КЗпП України;

б) у період випробувального терміну, що був встановлений при прийняті на роботу.