flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державної служби

15 листопада 2016, 15:27

Н А К А З №  467-з/2016

 

08 листопада 2016 року                                                                                           м. Київ      

 

Про оголошення конкурсу на зайняття

вакантних посад державних службовців

Печерського районного суду м. Києва

 

Відповідно до Закону України «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246,

 

Н А К А З У Ю:

 

1.      Оголосити Конкурс на зайняття вакантних посад державних службовців категорії «Б» та «В», а саме:

-          секретаря судових засідань;

-          провідних спеціалістів відділу організаційного забезпечення розгляду цивільних та адміністративних справ;

-          головного спеціаліста з інформаційних технологій;

-          судового розпорядника;

-          головний спеціаліст відділу судової статистики, узагальнення судової практики та систематизації законодавства;

-          начальника відділу організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ.

2.      Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття вищевказаних вакантних посад державних службовців Печерського районного суду м. Києва (додається).

3.      Начальнику відділу кадрової служби та управління персоналом відповідно до п.п. 10-12 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 забезпечити оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному ВЕБ-порталі суду та надіслати відповідну інформацію до Міжрегіонального Управління Національного агентства з питань державної служби в м. Києві, Київської, Чернігівської та Черкаської області.

4.      Встановити строк подачі документів для участі у Конкурсі до 25 листопада 2016 року.

5.      Провести конкурсний відбір на вищезазначені посади державної служби 30 листопада 2016 року.

 

 

 

Додаток № 5 до наказу № 467-з/2016 від 08 листопада 2016 року

 

«Затверджую»

Керівник апарату Печерського районного суду міста Києва

 

__________Н.В. Ліннік

«08» листопада 2016 року

 

Умови проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» Печерського районного суду м. Києва

 

Загальні умови

Посадові обов’язки головного спеціаліста з інформаційних технологій

- Організовує впровадження в роботі суду комп’ютерних технологій: встановлення комп’ютерного обладнання, комплексів технічної фіксації судового процесу, запровадження комп’ютерних програм статистичної звітності, автоматизованої системи електронного документообігу, створення локальної комп’ютерної мережі, підключення до корпоративної мережі по виділеному захищеному каналу, встановлення в суді спеціального комп’ютерного обладнання тощо, та забезпечує здійснення відповідного моніторингу.

- Забезпечує адміністрування автоматизованих робочих місць суддів та працівників апарату суду.

- Забезпечує введення в експлуатацію, встановлення, обслуговування комп’ютерної техніки, периферійного обладнання та оргтехніки, що експлуатуються в суді.

- Організовує проведення робіт щодо інсталяції програмного забезпечення.

- Здійснює обслуговування та моніторинг працездатності програмного забезпечення та мережного обладнання комп’ютерної мережі.

- Надає консультативну допомогу суддям і працівникам апарату суду з питань роботи та використання комп’ютерного обладнання і програмного забезпечення.

- Забезпечує моніторинг введення в експлуатацію та організовує обслуговування комп’ютерної мережі суду, поточне адміністрування мережного обладнання локальної комп’ютерної мережі, адміністрування контролера домену та серверів комп’ютерної мережі.

- Забезпечує доступ користувачів до внутрішніх інформаційних ресурсів.

- Здійснює моніторинг дотримання технології експлуатації програмного забезпечення та використання антивірусного захисту локальної комп’ютерної мережі.

- Забезпечує виявлення і попередження недоліків у роботі працівників суду під час використання комп’ютерної та оргтехніки, системного та прикладного програмного забезпечення.

- Проводить аналіз стану інформаційного забезпечення суду та вносить пропозиції з урахуванням положень щодо вдосконалення форм і методів роботи суду в частині інформаційного забезпечення діяльності суду, надає відповідні звіти.

Умови оплати праці.

 

-  Посадовий оклад головного спеціаліста – 2585,00 грн.

-  Надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 06.04.2016 № 292.

-  Надбавка та доплати (відповідно до ст. 52 ЗУ «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду.

Безстрокове призначення.

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання.

 

- копію паспорта громадянина України;

- письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

- письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

- копію документа про освіту;

- заповнену особову картку встановленого зразка;

- декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік.

Дата, час і місце проведення конкурсу.

30.11.2016 року, початок о 11:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42А, каб. 20.

Прізвище, ім’я та по-батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу.

Консультант з кадрової роботи - Дідик Мирослава Вікторівна, тел. 235-32-14,

електронна адреса: inbox@pc.ki.court.gov.ua.

 

Вимоги до професійної компетенції

Освіта

Вища освіту відповідного професійного спрямування з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра.

Досвід роботи

Не обов’язковий.

Володіння державною мовою

вільне

Спеціальні вимоги

Освіта

Вища освіту відповідного професійного спрямування з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра.

Знання законодавства

Конституція України,

ЗУ «Про державну службу»,

ЗУ «Про запобігання корупції»,

ЗУ «Про судоустрій та статус суддів»,

ЗУ «Про судовий збір», процесуальні кодекси,

 Інструкція з діловодства в місцевих загальних судах, Інструкція про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу.

Професійні чи технічні знання

Відповідно до посади з урахуванням вимог спеціальних законів, вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, офісну техніку

Спеціальний досвід роботи

Не обов’язковий, перевагою буде досвід роботи на аналогічній посаді в суді загальної юрисдикції.

Знання сучасних інформаційних технологій

Вміння користуватись комп’ютером та офісною технікою.

Особистісні якості

- відповідальність;

- системність та самостійність в роботі;

- уважність до деталей;

- вміння працювати в команді;

- вміння працювати в стресових ситуаціях та з великим обсягом інформації;

- наполегливість, креативність та ініціативність.

 

 

 

 

Умови проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» Печерського районного суду м. Києва

 

Загальні умови

Посадові обов’язки головного спеціаліста відділу судової статистики, узагальнення судової практики та систематизації законодавства

- Здійснює ведення контрольних кодексів.

- Інформує працівників суду про зміни в чинному законодавстві України та судовій практиці судових органів вищого рівня.

- Здійснює роботу з бібліотекою суду.

- Здійснює облік звернень громадян, розглядає звернення фізичних та юридичних осіб та готує проекти відповідей на них, проводить аналіз роботи з розгляду звернень.

- Бере участь у плануванні роботи суду, за дорученням голови суду або керівника апарату здійснює контроль за виконанням окремих розділів плану роботи суду.

- Аналізує здійснення роботи суду за наслідками кожного звітного періоду – готує підсумки роботи суду за відповідний період.

- На виконання судів вищих судових інстанцій здійснює узагальнення судової практики з окремих питань, надає відповідні статистичні дані.

- Виконує інші доручення голови суду та керівника апарату суду.

- Суворо дотримується вимог Законів України «Про державну службу», «Про доступ до публічної інформації», «Про засади запобігання і протидії корупції» та ін.

- Неухильно дотримується законодавства про працю та режиму роботи суду відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку для суддів та працівників суду.

- Здійснює перевірку належного оформлення справ та доданих до них документів, що направляються в інші установи.

- Виконує вимоги передбачені «Положенням про автоматизовану систему документообігу суду» від 02.04.2015 року.

Умови оплати праці.

 

-  Посадовий оклад головного спеціаліста  – 2585,00 грн.

-  Надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 06.04.2016 № 292.

-  Надбавка та доплати (відповідно до ст.. 52 ЗУ «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду.

Безстрокове призначення.

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання.

 

- копію паспорта громадянина України;

- письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

- письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

- копію документа про освіту;

- заповнену особову картку встановленого зразка;

- декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік.

Дата, час і місце проведення конкурсу.

30.11.2016 року, початок о 11:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42А, каб. 20.

Прізвище, ім’я та по-батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу.

Консультант з кадрової роботи - Дідик Мирослава Вікторівна, тел. 235-32-14,

електронна адреса: inbox@pc.ki.court.gov.ua.

Вимоги до професійної компетенції

Освіта

Вища юридична освіта ступеня не нижче бакалавра або магістра.

Досвід роботи

Не обов’язковий

Володіння державною мовою

вільне

Спеціальні вимоги

Освіта

Вища юридична освіта ступеня не нижче бакалавра або магістра.

Знання законодавства

Конституція України,

ЗУ «Про державну службу»,

ЗУ «Про запобігання корупції»,

ЗУ «Про судоустрій та статус суддів»,

ЗУ «Про судовий збір», процесуальні кодекси,

 Інструкція з діловодства в місцевих загальних судах, Інструкція про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу.

Професійні чи технічні знання

Відповідно до посади з урахуванням вимог спеціальних законів, вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, офісну техніку

Спеціальний досвід роботи

Не обов’язковий, але перевагою буде досвід роботи на аналогічній посаді в суді загальної юрисдикції.

Знання сучасних інформаційних технологій

Вміння користуватись комп’ютером та офісною технікою.

Особистісні якості

- відповідальність;

- системність та самостійність в роботі;

- уважність до деталей;

- вміння працювати в команді;

- вміння працювати в стресових ситуаціях та з великим обсягом інформації;

- наполегливість, креативність та ініціативність.

 

 Додаток № 3 до наказу № 467-з/2016 від 08 листопада 2016 року

 

«Затверджую»

Керівник апарату Печерського районного суду міста Києва

 

__________Н.В. Ліннік

«08» листопада 2016 року

 

Умови проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» Печерського районного суду м. Києва

 

Загальні умови

Посадові обов’язки начальника відділу організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ

- Розподіляє обов’язки між працівниками відділу, контролює виконання ними функціональних обов’язків.

- Контролює та здійснює ведення журналів, статистичних карток та нарядів.

- Здійснює реєстрацію, облік та зберігання судових справ та речових доказів.

- Організовує та забезпечує належне здійснення прийому громадян працівниками кримінальної канцелярії суду. Проводить видачу кримінальних справ для ознайомлення підсудним та іншим особам, які беруть участь у справі.

- За письмовою заявою та дозволу судді виписує дозволи на побачення з підсудними та засудженими.

- Контролює та здійснює направлення кримінальних справ на експертизу згідно постанов суду.

- Здійснює контроль за своєчасною реєстрацію та обліком апеляційних скарг, що надійшли з загальної канцелярії суду.

- Несе персональну відповідальність за наявність всіх необхідних відміток у журналі реєстрації апеляційних скарг.

- Контролює своєчасну передачу справ з апеляційними скаргами суддям для подальшої роботи.

- Контролює своєчасну та належну підготовку справ для направлення і призначення до апеляційної інстанції.

- Контролює виконання кримінальних справ після вступу вироку в законну силу та постанов суду.

- Відповідає за реєстрацію та належне зберігання речових доказів в кімнаті зберігання речових доказів та виконання вироків стосовно речових доказів.

- Дотримує виконання вимог Розділу ІІ Положення про автоматизовану систему документообігу суду, а саме:

-          надання в установленому законом порядку інформації про стан розгляду судових справ;

-          формування звітності суду про стан здійснення судочинства;

-          передачу судових справ до електронного архіву.

- Відповідає за правильне складання в електронному вигляді статистичних карток на засуджених та їх направлення в електронному та паперовому вигляді у встановлені строки до ТУ ДСА в м. Києві.

- Контролює та здійснює облік та реєстрацію виписаних виконавчих листів по кримінальним справам. Контролює відкликання виконавчих документів у разі припинення виконання.

- Забезпечує своєчасне та якісне складання піврічних та щорічних звітів судової статистики по кримінальним справам та інших справ розглянутих в порядку КПК, відповідає за достовірність та своєчасність їх складання та оформлення.

- Здійснює прийом кримінальних справ та інших матеріалів у секретарів судових засідань.

- Здійснює контроль за своєчасною здачею справ до кримінальної канцелярії суду, проводить аналітичну роботу щодо строків здачі справ до канцелярії суду, систематично доповідає голові суду та керівникові апарату про випадки порушення термінів здачі справ до канцелярії суду.

- Своєчасно робить відмітки про рух справ в обліково-статистичних картках.

- Організовує та здійснює листування з громадянами, установами, організаціями тощо, контролює своєчасність підготовки та направлення відповідей на запити по кримінальним справам, своєчасність направлення кримінальних справ на запити судів вищих інстанцій.

- Організовує підготовку та передачу до архіву суду судових справ за минулі роки, провадження у яких закінчено, а також іншої документації кримінальної канцелярії суду за минулі роки.

- Здійснює прийом усієї вхідної кореспонденції, що надійшла з загальної канцелярії суду, та передачу її працівникам канцелярії для подальшого виконання відповідно до функціональних обов’язків. У разі відсутності на робочому місці старшого секретаря суду, функціональні обов’язки по прийому вхідної кореспонденції покладаються на особу, що його  заміщує.

- Вносить пропозиції до плану роботи суду з питань організації діловодства, судової статистики, контролює виконання відповідних розділів плану роботи суду.

- Проводить навчання з працівниками кримінальної канцелярії суду.

- Виконує доручення голови суду, його заступників та керівника апарату суду щодо організації роботи канцелярії суду. 

- Суворо дотримується вимог Законів України «Про державну службу», «Про доступ до публічної інформації», «Про засади запобігання і протидії корупції» та ін.

- Неухильно дотримується законодавства про працю та режиму роботи суду відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку для суддів та працівників суду.

- Вносить до атоматизованої системи відомості про набрання судовим рішенням законної сили та направляє такі відомості до Єдиного державного реєстру судових рішень.

- Виконує вимоги передбачені «Положенням про автоматизовану систему документообігу суду» від 02.04.2015 року.

- Здійснює підготовку та контролює передачу до архіву суду судових справ за минулі роки, провадження у яких закінчено, а також іншої документації кримінальної канцелярії суду за минулі роки.

- Проводить роботу з оформлення звернення вироку суду до виконання, контролює одержання повідомлень про їх виконання та забезпечує своєчасне приєднання до кримінальних справ та проваджень.

Умови оплати праці.

 

-  Посадовий оклад начальника відділу – 3101,00 грн.

-  Надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 06.04.2016 № 292.

-  Надбавка та доплати (відповідно до ст.. 52 ЗУ «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду.

Безстрокове призначення.

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання.

 

- копію паспорта громадянина України;

- письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

- письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

- копію документа про освіту;

- заповнену особову картку встановленого зразка;

- декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік.

Дата, час і місце проведення конкурсу.

30.11.2016 року, початок о 11:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42А, каб. 20.

Прізвище, ім’я та по-батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу.

Консультант з кадрової роботи - Дідик Мирослава Вікторівна, тел. 235-32-14,

електронна адреса: inbox@pc.ki.court.gov.ua.

 

Вимоги до професійної компетенції

Освіта

Вища юридична освіта ступеня не нижче магістра.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше одного року.

Володіння державною мовою

вільне

Спеціальні вимоги

Освіта

Вища юридична освіта ступеня не нижче магістра.

Знання законодавства

Конституція України,

ЗУ «Про державну службу»,

ЗУ «Про запобігання корупції»,

ЗУ «Про судоустрій та статус суддів»,

ЗУ «Про судовий збір», процесуальні кодекси,

 Інструкція з діловодства в місцевих загальних судах, Інструкція про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу.

Професійні чи технічні знання

Відповідно до посади з урахуванням вимог спеціальних законів, вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, офісну техніку

Спеціальний досвід роботи

Перевагою буде досвід роботи на аналогічній посаді в суді загальної юрисдикції.

Знання сучасних інформаційних технологій

Вміння користуватись комп’ютером та офісною технікою.

Особистісні якості

- відповідальність;

- системність та самостійність в роботі;

- уважність до деталей;

- вміння працювати в команді;

- вміння працювати в стресових ситуаціях та з великим обсягом інформації;

- наполегливість, креативність та ініціативність.

 

 

 

 

 

 Додаток № 2 до наказу № 467-з/2016 від 08 листопада 2016 року

 

«Затверджую»

Керівник апарату Печерського районного суду міста Києва

 

__________Н.В. Ліннік

«08» листопада 2016 року

 

Умови проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» Печерського районного суду м. Києва

 

Загальні умови

Посадові обов’язки провідного спеціаліста відділу організаційного забезпечення розгляду цивільних та адміністративних справ

- Здійснює виконання рішення в частині направлення судових рішень що набрали законної сили на виконання до відділів РАЦС та органів опіки та піклування.

- Здійснює своєчасне направлення справ за підсудністю та направлення справ до експертних установ для проведення по справам експертиз.

- Приєднує до справ постанови державних виконавців про закінчення виконавчого провадження, відмову у відкритті виконавчого провадження, іншої кореспонденції, на якій наявна резолюція «ц/к до справи».

- Здійснює підготовку та передачу до архіву суду судових справ за минулі роки, провадження у яких закінчено, а також іншої документації цивільної канцелярії суду за минулі роки.

- Виконує інші розпорядження старшого секретаря суду цивільної канцелярії.

- Виконує доручення голови суду, його заступників та керівника апарату суду щодо організації роботи канцелярії суду. 

- Здійснює своєчасну передачу вхідної кореспонденції суддям.

- Здійснює прийом громадян, проводить видачу цивільних та адміністративних справ для ознайомлення особам, які беруть участь у справі, видачу копій судових рішень по цивільних, адміністративних справах.

- Здійснює роботу з належного та своєчасного оформлення виконавчих листів у справах.

- Здійснює подальший контроль за виконанням рішень на користь державного бюджету.

- Приєднує до справ постанови державних виконавців про закінчення виконавчого провадження, відмову у відкритті виконавчого провадження, іншої кореспонденції, на якій наявна резолюція «ц/к до справи».

Умови оплати праці.

 

-  Посадовий оклад провідного спеціаліста – 2240,00 грн.

- Надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 06.04.2016 № 292.

- Надбавка та доплати (відповідно до ст.. 52 ЗУ «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду.

Безстрокове призначення.

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання.

 

- копію паспорта громадянина України;

- письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

- письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

- копію документа про освіту;

- заповнену особову картку встановленого зразка;

- декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік.

Дата, час і місце проведення конкурсу.

30.11.2016 року, початок о 10:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А, каб. 20.

Прізвище, ім’я та по-батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу.

Начальник відділу кадрової роботи та управління персоналом - Дідик Мирослава Вікторівна, тел. 235-32-14,

електронна адреса: inbox@pc.ki.court.gov.ua.

 

Вимоги до професійної компетенції

Освіта

Вища юридична освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра.

Досвід роботи

Не обов’язковий.

Володіння державною мовою

вільне

Спеціальні вимоги

Освіта

Вища юридична освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра.

Знання законодавства

Конституція України,

ЗУ «Про державну службу»,

ЗУ «Про запобігання корупції»,

ЗУ «Про судоустрій та статус суддів»,

ЗУ «Про судовий збір», процесуальні кодекси,

 Інструкція з діловодства в місцевих загальних судах, Інструкція про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу.

Професійні чи технічні знання

Відповідно до посади з урахуванням вимог спеціальних законів, Інструкції з діловодства,  вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, офісну техніку

Спеціальний досвід роботи

Не обов’язковий.

Знання сучасних інформаційних технологій

Не обов’язковий.

Особистісні якості

- відповідальність;

- системність та самостійність в роботі;

- уважність до деталей;

- вміння працювати в команді;

- вміння працювати в стресових ситуаціях та з великим обсягом інформації;

- наполегливість, креативність та ініціативність.

 

 Додаток № 1 до наказу № 467-з/2016 від 08 листопада 2016 року

 

«Затверджую»

Керівник апарату Печерського районного суду міста Києва

 

__________Н.В. Ліннік

«08» листопада 2016 року

 

Умови проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» Печерського районного суду м. Києва

 

Загальні умови

Посадові обов’язки секретаря судових засідань

- здійснює судові виклики та повідомлення у справах, які знаходяться у провадженні судді, оформлює заявки до органів внутрішніх справ, адміністрації місць попереднього ув’язнення про доставку до суду затриманих та підсудних осіб, готує копії відповідних судових рішень;

- здійснює оформлення та розміщення списків справ, призначених до розгляду;

- перевіряє наявність і з’ясовує причини відсутності осіб, яких викликано до суду, і доповідає про це головуючому судді;

- здійснює перевірку осіб, які викликані в судове засідання, та зазначає на повістках час перебування в суді;

- забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами згідно з Інструкцією про порядок фіксування судового процесу технічними засобами;

- веде журнал судового засідання, протокол судового засідання;

- виготовляє копії удових рішень у справах, які знаходяться в провадженні судді;

- Здійснює заходи щодо вручення копії вироку засудженому або виправданому відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України, за дорученням судді здійснює заходи щодо дачі підсудним або засудженим підписки про невиїзд;

- здійснює оформлення для направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи;

- готує виконавчі листи у справах, за якими передбачено негайне виконання;

- оформлює матеріали судових справ і здійснює передачу справ до канцелярії суду;

- виконує інші доручення судді, керівника апарату суду, що стосуються організації розгляду судових справ.

Умови оплати праці.

 

- Посадовий оклад секретаря судових засідань – 2240,00 грн.

- Надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 06.04.2016 № 292.

- Надбавка та доплати (відповідно до ст. 52 ЗУ «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду.

Безстрокове призначення.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання.

 

- копію паспорта громадянина України;

- письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

- письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

- копію документа про освіту;

- заповнену особову картку встановленого зразка;

- декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік.

Дата, час і місце проведення конкурсу.

30.11.2016 року, початок о 10:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А, каб. 20.

Прізвище, ім’я та по-батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу.

Начальник відділу кадрової роботи та управління персоналом - Дідик Мирослава Вікторівна, тел. 235-32-14,

електронна адреса: inbox@pc.ki.court.gov.ua.

 

Вимоги до професійної компетенції

Освіта

Вища юридична освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра.

Досвід роботи

Не обов’язковий.

Володіння державною мовою

вільне

Спеціальні вимоги

Освіта

Вища юридична освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра.

Знання законодавства

Конституція України,

ЗУ «Про державну службу»,

ЗУ «Про запобігання корупції»,

ЗУ «Про судоустрій та статус суддів»,

ЗУ «Про судовий збір», процесуальні кодекси,

 Інструкція з діловодства в місцевих загальних судах, Інструкція про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу.

Професійні чи технічні знання

Відповідно до посади з урахуванням вимог спеціальних законів, Інструкції з діловодства,  вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, офісну техніку.

Спеціальний досвід роботи

Не обов’язковий.

Знання сучасних інформаційних технологій

Не обов’язковий.

Особистісні якості

- відповідальність;

- системність та самостійність в роботі;

- уважність до деталей;

- вміння працювати в команді;

- вміння працювати в стресових ситуаціях та з великим обсягом інформації;

- наполегливість, креативність та ініціативність.

 

 Додаток № 6 до наказу № 467-з/2016 від 08 листопада 2016 року

 

«Затверджую»

Керівник апарату Печерського районного суду міста Києва

 

__________Н.В. Ліннік

«08» листопада 2016 року

 

Умови проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» Печерського районного суду м. Києва

 

Загальні умови

Посадові обов’язки судового розпорядника

1.        - Здійснює перевірку та забезпечує готовність залу судового засідання чи приміщення, в якому планується проведення виїзного засідання, до слухання справи і доповідає про їх готовність головуючому.

2.        - Забезпечує безпечні умови роботи суддям та працівникам апарату суду в залі судового засідання, іншому приміщенні, в разі проведення судом виїзного засідання.

3.        - Зясовує своєчасність направлення заявки-наряду на доставку до суду органами внутрішніх справ та конвойною службою міліції затриманих осіб, та таких, які перебувають під вартою. Повідомляє голову суду, головуючого про можливу затримку їх доставки.

4.        - З урахуванням  кількості місць та забезпечення порядку  під час судового засідання визначає можливу кількість осіб, що можуть бути присутні в залі судового засідання, та визначає конкретні місця їх розміщення.

5.        - Оголошує про вхід і вихід суду та пропонує всім присутнім встати.

6.        - Забезпечує виконання учасниками судового процесу та особами, які є в залі  судового засідання, розпоряджень головуючого.

7.        - Запрошує, за розпорядженням головуючого, до залу судового засідання свідків, експертів, перекладачів та інших учасників судового процесу.

8.        - Виконує розпорядження головуючого про приведення до присяги свідка, перекладача, експерта відповідно до законодавства.

9.        - За вказівкою головуючого під час судового засідання приймає від учасників  процесу документи та інші матеріали та передає суду.

10.    - Вживає заходів щодо видалення, за розпорядженням головуючого, із залу судового засідання осіб, які проявляють неповагу до суду або порушують громадський порядок.

11.    - Звертається до працівників правоохоронних органів з приводу сприяння у підтримці громадського порядку, затримання та притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які проявляють неповагу до суду та порушують громадський порядок.

12.    - Забезпечує дотримання вимог процесуального законодавства щодо виключення можливості спілкування допитаних судом свідків з тими, яких суд ще не допитав.

13.    - Забезпечує виконання вимог процесуального законодавства щодо проведення закритого судового засідання та вживає заходів до обмеження входу до залу судового засідання  сторонніх осіб.

14.    - Здійснює в разі необхідності взаємодію із спеціальними підрозділами судової міліції та органами внутрішніх справ з питань спільних дій щодо підтримання громадського порядку в приміщенні суду та в залі судового засідання.

15.    - Вживає заходів безпеки щодо недопущення виведення з ладу засобів фіксування судового процесу особами, присутніми в залі судового засідання.

16.    - Для забезпечення невідкладного розгляду справи з питань, що виникли в процесі її слухання, за розпорядженням головуючого, здійснює термінову доставку в установи та організації, а також фізичним особам листів, викликів, інших документів.

17.    - При виникненні надзвичайних обставин (пожежа, виявлення вибухонебезпечних предметів, затоплення тощо) повідомляє керівників суду та організовує виклик спеціальних служб.

18.    - Виконує інші розпорядження головуючого, доручення голови суду, за наказом голови суду – доручення керівника апарату суду щодо забезпечення належних умов  для проведення судового засідання та роботи служби судових розпорядників.

19.    - Суворо дотримується вимог Законів України «Про державну службу», «Про запобігання та протидію корупції» та ін.

20.    - Неухильно дотримується законодавства про працю та режиму роботи суду відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку для суддів та працівників суду.

Умови оплати праці.

 

-  Посадовий оклад головного спеціаліста – 1723,00 грн.

-  Надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 06.04.2016 № 292.

-  Надбавка та доплати (відповідно до ст. 52 ЗУ «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду.

Безстрокове призначення.

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання.

 

- копію паспорта громадянина України;

- письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

- письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

- копію документа про освіту;

- заповнену особову картку встановленого зразка;

- декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік.

Дата, час і місце проведення конкурсу.

30.11.2016 року, початок о 11:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42А, каб. 20.

Прізвище, ім’я та по-батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу.

Консультант з кадрової роботи - Дідик Мирослава Вікторівна, тел. 235-32-14,

електронна адреса: inbox@pc.ki.court.gov.ua.

 

Вимоги до професійної компетенції

Освіта

Юридична освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра.

Досвід роботи

Не обов’язковий.

Володіння державною мовою

вільне

Спеціальні вимоги

Освіта

Юридична освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра.

Знання законодавства

Конституція України,

ЗУ «Про державну службу»,

ЗУ «Про запобігання корупції»,

ЗУ «Про судоустрій та статус суддів»,

ЗУ «Про судовий збір», процесуальні кодекси,

 Інструкція з діловодства в місцевих загальних судах, Інструкція про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу.

Професійні чи технічні знання

Відповідно до посади з урахуванням вимог спеціальних законів, вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, офісну техніку.

Спеціальний досвід роботи

Не обов’язковий.

Знання сучасних інформаційних технологій

Вміння користуватись комп’ютером та офісною технікою.

Особистісні якості

- відповідальність;

- системність та самостійність в роботі;

- уважність до деталей;

- вміння працювати в команді;

- вміння працювати в стресових ситуаціях та з великим обсягом інформації;

- наполегливість, креативність та ініціативність.